VOC - hodnota určující váhové množství rozpouštědel obsažených v produktech